Pagninilay sa Mabuting Balita

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon,  Linggo ng Gaudete, Disyembre 11, 2022